Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Mã ngành: 7520118

Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là gì?

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là một lĩnh vực đa ngành ứng dụng các kiến thức và kỹ năng chuyên môn về toán, vật lý, tin học, kinh tế, quản lý, khoa học, xã hội, kết hợp với các nguyên lý và phương pháp phân tích và thiết kế kỹ thuật nhằm tối ưu hóa sự vận hành các hệ thống công nghiệp.

Học ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là học gì?

Chương trình đào tạo trang bị các kiến thức quản lý và điều hành hệ thống sản xuất hay dịch vụ, quản lý vật tư và hoạch định tồn kho, các kỹ thuật tối ưu hóa nguồn lực sản xuất, kỹ thuật hỗ trợ ra quyết định, quản lý và kiểm soát chất lượng, logistics và chuỗi cung ứng, kỹ thuật điều độ nguồn lực, thiết kế hệ thống thông tin, hay cách thức thiết kế và áp dụng hệ thống sản xuất tinh gọn cho tổ chức, …và nhiều kiến thức quan trọng khác rất cần thiết cho bất kỳ tổ chức sản xuất hay dịch vụ nào.

Sinh viên học ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp sẽ được trang bị những kiến thức quản lý và điều hành hệ thống sản xuất, quản lý vật tư và hoạch định tồn kho, các kỹ thuật tối ưu hóa nguồn lực sản xuất, kỹ thuật hỗ trợ ra quyết định, quản lý và kiểm soát chất lượng, logistics và chuỗi cung ứng, kỹ thuật điều độ nguồn lực, thiết kế hệ thống thông tin...

Ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp đào tạo các quản đốc phân xưởng, các giám đốc quản lý sản xuất, các kỹ sư kế hoạch, điều hành nhà máy, công ty, các nhà quản lý sản xuất và dịch vụ.

Học ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp ra trường làm gì?

Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, sinh viên có thể đảm trách và hoàn thành xuất sắc các công việc như:

 • Phân tích các giải pháp tối ưu hóa trong sản xuất và dịch vụ;
 • Thiết kế hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp;
 • Phân tích và cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ;
 • Thiết kế giải pháp tổng thể nhằm giảm chi phí sản xuất và vận hành;
 • Quản lý logistics và chuỗi cung ứng;
 • Quản lý các dự án công nghiệp;
 • Quản lý và điều hành các hệ thống kho vận, vật tư, giao nhận.

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Để học tập và làm việc trong lĩnh vực Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, sinh viên cần có những tố chất và kỹ năng sau:

 • Đam mê khối ngành kỹ thuật;
 • Luôn tìm tòi, khám phá;
 • Có tính sáng tạo, tư duy nhạy bén;
 • Tính kiên trì, nhẫn nại, tỉ mỉ;
 • Kỹ năng khai thác, nghiên cứu tốt;
 • Kỹ năng phân tích tổng hợp;
 • Kỹ năng quản lý, quản trị hệ thống;
 • Kỹ năng thiết kế và sắp xếp;
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kỹ thuật hệ thống công nghiệp