Ngành Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành: 7580105

chuyên về quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn nhằm mục đích tổ chức hoặc định hướng tổ chức không gian vùng, không gian đô thị và điểm dân cư, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo lập môi trường sống tốt cho người dân.

Quy hoạch vùng là hoạt động quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, xây dựng vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối các tỉnh.

Quy hoạch đô thị chính là những hoạt động kiểm soát hay tổ chức môi trường sống ở đô thị. Các hoạt động này có thể bao gồm: ban hành luật, quy định kiểm soát phát triển; xây dựng và vận hành các bộ máy quản lý đô thị; đề ra các tiêu chí, lập và phê duyệt quy hoạch; thực hiện các chương trình đầu tư phát triển đô thị; nghiên cứu đô thị; đào tạo bộ máy nhân lực; trao đổi tranh luận về các vấn đề đô thị…

Học Ngành Quy hoạch vùng và đô thị là học gì?

Chương trình đào tạo ngành Quy hoạch vùng và đô thị sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về quy hoạch đô thị và các ngành có liên quan: Kỹ năng vẽ kỹ thuật, sử dụng thành thạo AutoCAD, có kỹ năng điều hành, phân công và phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện có hiệu quả công việc; có khả năng tập huấn và huấn luyện về quyền hạn và trách nhiệm về quy hoạch và quản lý, có kỹ năng cập nhật, thông tin về pháp luật, khoa học kỹ thuật và công nghệ mới; phương pháp quản lý; kinh nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến quy hoạch đô thị để thực hiện phân tích, đánh giá và điều chỉnh phù hợp.

Học Ngành Quy hoạch vùng và đô thị ra trường gì?

Sinh viên Quy hoạch vùng và đô thị sau khi ra trường có thể làm các công sau:

 • Nghiên cứu các chuyên ngành sâu của quy hoạch tại các viện, các phòng nghiên cứu thuộc các sở quy hoạch - kiến trúc, tài nguyên - môi trường...
 • Giảng dạy về Quy hoạch vùng và đô thị tại các trường đại học, cao đẳng...
 • Làm việc tại các công ty kinh doanh nhà đất trong công tác thiết kế quy hoạch, triển khai các hồ sơ quy hoạch chi tiết cho các dự án đầu tư xây dựng;
 • Tham gia công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị tại các sở quy hoạch - kiến trúc thành phố, sở xây dựng hoặc phòng quản lý đô thị các quận, huyện, thị xã;
 • Tư vấn quy hoạch tại các công ty tư vấn của nhà nước và tư nhân, bao gồm lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết;

Những tố chất phù hợp với ngành Quy hoạch vùng và đô thị

Khi theo học ngành Quy hoạch vùng và đô thị, các bạn sẽ cần phải hội tụ được những tố chất sau đây:

 • Có khả năng ngoại ngữ, tin học;
 • Có khả năng giao tiếp;
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết trình;
 • Kỹ năng làm việc nhóm tốt;
 • Khả năng chịu áp lực cũng là một yếu tố cần có của nghề;
 • Sự đam mê lĩnh vực nghệ thuật, thích quan sát, tìm tòi và học hỏi;
 • Khả năng vẽ, óc thẩm mỹ và khả năng sáng tạo;
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quy hoạch vùng và đô thị

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Tôn Đức Thắng 26 0
2 Trường Đại học Cần Thơ 21 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM 22.28 0
2 Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM 23.58 0
3 Trường Đại học Tôn Đức Thắng 650 0