Ngành Quản lý Đô thị và Công trình

Mã ngành: 7580106

Ngành Quản lý đô thị và công trình là gì?

Quản lý đô thị và công trình là việc lập và xây dựng các chính sách, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị và vùng ven đô, quản lý hạ tầng và môi trường đô thị, chính sách phát triển kinh tế đô thị, và quản lý dự án xây dựng công trình đô thị. Ngành học cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng nền tảng về quy hoạch đô thị và thiết kế công trình kiến trúc quy mô nhỏ và trung bình trong đô thị, từ đó trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng, môi trường, kinh tế đô thị, và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đô thị.

Học Ngành Quản lý đô thị và công trình là học gì?

Chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Quản lý đô thị và công trình có chất lượng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, trang bị cho người học phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe; có kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp về quản lý đô thị và công trình; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, và trách nhiệm nghề nghiệp; thích nghi với môi trường làm việc đáp ứng được nhu cầu sử dụng của thực tiễn việc làm.

Học Ngành Quản lý đô thị và công trình ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo kỹ sư ngành Quản lý đô thị và công trình có khả năng tiếp cận nhanh với thực tiễn, thích nghi với nền kinh tế của nước ta và có đủ khả năng vươn lên trong nhiều lĩnh vực trong nước cũng như ngoài nước. Cụ thể:

  • Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, tổ chức chính trị xã hội và tổ chức nghề nghiệp liên quan đến quản lý đô thị và công trình, và quản lý quy hoạch đô thị;
  • Làm việc trong các tổ chức, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật với các vị trí quản lý dự án, vận hành và khai thác công trình;
  • Làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học liên quan đến xây dựng chính sách đô thị và quản lý đô thị;

Những tố chất phù hợp với ngành Quản lý đô thị và công trình

Khi theo học ngành Quản lý đô thị và công trình, các bạn sẽ cần phải hội tụ được những tố chất sau đây:

  • Có khả năng ngoại ngữ, tin học;
  • Có khả năng giao tiếp;
  • Kỹ năng đàm phán, thuyết trình;
  • Kỹ năng làm việc nhóm tốt;
  • Khả năng chịu áp lực cũng là một yếu tố cần có của nghề;
  • Sự đam mê lĩnh vực nghệ thuật, thích quan sát, tìm tòi và học hỏi;
  • Khả năng vẽ, óc thẩm mỹ và khả năng sáng tạo;
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản lý Đô thị và Công trình