Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

Mã ngành: 7220112

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Trà Vinh 14 15
2 Trường Đại học Văn hóa TP.HCM 15 15

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Trà Vinh 0 18
2 Trường Đại học Văn hóa TP.HCM 0 16

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020