Ngành Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

Mã ngành: 7220112

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Trà Vinh 16.25 0
2 Trường Đại học Văn hóa TP.HCM 15 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Trà Vinh 18 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Trà Vinh 600 0