Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

Mã ngành: 7220112

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021
1 Trường Đại học Trà Vinh 15 16.25
2 Trường Đại học Văn hóa TP.HCM 15 15

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021
1 Trường Đại học Trà Vinh 18 18
2 Trường Đại học Văn hóa TP.HCM 16 0

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021
1 Trường Đại học Trà Vinh 0 600