Ngành Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

Mã ngành: 7220112

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023