Ngành Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

Mã ngành: 7220112

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Văn hóa TP.HCM 15 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024