Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

Mã trường: DTQ
Tên viết tắt: ISTNU
Tên tiếng Việt: Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: INTERNATIONAL SCHOOL OF THAI NGUYEN UNIVERSITY
Điện thoại: 02083.549.188
Hotline: 0919.618.718
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh (CTTT) 15
2 Kinh doanh quốc tế (CTTT) 15
3 Kế toán (CTTT) 15
4 Quản lý tài nguyên và môi trường (CTTT) 15

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh (CTTT) 15
2 Kinh doanh quốc tế (CTTT) 15
3 Kế toán (CTTT) 15
4 Quản lý tài nguyên và môi trường (CTTT) 15