Học viện Tài chính

Mã trường: HTC
Tên viết tắt: AOF
Tên tiếng Việt: Học viện Tài chính
Tên tiếng Anh: ACADEMY OF FINANCE
Điện thoại: 024 3.8389326
Hotline: 0961 481 086
Địa chỉ: số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Hải quan và Logistics 35.51 môn Toán ≥ 9.0,NV ≤ 2
2 Phân tích tài chính 34.6 môn Toán ≥ 7.6,NV ≤ 3
3 Quản trị kinh doanh 26.17 môn Toán ≥ 8.4,NV ≤ 3
4 Tài chính doanh nghiệp 34.25 môn Toán ≥ 8.2,NV ≤ 4
5 Kế toán doanh nghiệp 34.01 môn Toán ≥ 8.2,NV ≤ 6
6 Kiểm toán 34.75 môn Toán ≥ 8.4, NV ≤ 17
7 Ngôn ngữ Anh 34.4 môn Toán ≥ 7.4,   NV ≤ 1
8 Kinh tế 25.85 môn Toán ≥ 8.6,NV ≤ 3
9 Tài chính - Ngân hàng 1 25.94 môn Toán ≥ 8.4, NV ≤ 1
10 Tài chính - Ngân hàng 2 26.04 môn Toán ≥ 7.8, NV ≤ 1
11 Tài chính - Ngân hàng 3 25.8 môn Toán ≥ 8.0,NV ≤ 4
12 Kế toán 26.15 môn Toán ≥ 8.4, NV ≤ 1
13 Hệ thống thông tin quản lý 25.94 môn Toán ≥ 8.2,NV ≤ 4

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Hải quan và Logistics 27 NV ≤3
2 Phân tích tài chính 26.9 NV ≤3
3 Quản trị kinh doanh 26.7 NV ≤3
4 Tài chính doanh nghiệp 29.5 NV ≤4
5 Kế toán doanh nghiệp 29.5 NV ≤5
6 Kiểm toán 29.4 NV ≤4
7 Ngôn ngữ Anh 28.5 NV ≤5
8 Kinh tế 25.2 NV ≤3
9 Tài chính - Ngân hàng 1 28.5 NV ≤4
10 Tài chính - Ngân hàng 2 29 NV ≤4
11 Tài chính - Ngân hàng 3 29.5 NV ≤5
12 Kế toán 27 NV ≤4
13 Hệ thống thông tin quản lý 29.5 NV ≤5