Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông

Mã ngành: 7510104

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ kỹ thuật giao thông

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 18 0

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022