Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông

Mã ngành: 7510104

Công nghệ kỹ thuật giao thông là gì?

Công nghệ kỹ thuật giao thông là ngành học chuyên về lĩnh vực thiết kế, thi công, quản lý và khai thác các công trình như: cầu, đường đô thị, các công trình công cộng trên đường đô thị, công trình ngầm và ứng dụng công trình ngầm trong đô thị, mạng lưới cấp - thoát nước đô thị và tổ chức giao thông công cộng, vận tải hành khách công cộng.

Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông bạn được học những gì?

Trang bị cho sinh viên các kỹ năng nền tảng và chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng công trình đô thị: tính toán thiết kế, cải tạo đường đô thị, bố trí các công trình công cộng trên đường đô thị; tổ chức thi công công trình giao thông và các công trình ngầm giao thông đô thị; Sử dụng máy trắc địa đo cao độ, định vị tim, tuyến công trình; Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ tính dự toán công trình, tính toán khối lượng thi công.

Bên cạnh đó, sinh viên có khả năng kiểm tra vật liệu, chất lượng công trình, hạch toán kinh tế, kiểm tra an toàn lao động trong xây dựng. Đồng thời có kỹ năng thiết kế công trình để giải quyết các vấn đề về giao thông như: kẹt xe, hệ thống giao thông thông minh, tổ chức giao thông trong các khu đô thị mới.

Vận dụng một cách sáng tạo và thông thạo các kiến thức đã học để giải quyết các công việc của người Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông trong thực tế sản xuất.

Có khả năng học tập ở trình độ cao hơn (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ) để nâng cao trình độ nghiệp vụ, hoặc học thêm các chuyên ngành khác cùng ngành hoặc khác ngành.

Cơ hội nghề nghiệp

Làm công tác tác quản lý ở các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, các công ty xây dựng cầu đường, công ty quản lý và sửa chữa công trình giao thông; các Trung tâm quản lý điều hành giao thông; ... đảm nhận những công việc sau: 

  • Xây dựng mới hay sửa chữa nâng cấp các cầu, đường đô thị, các công trình công cộng trên đường đô thị, công trình ngầm và ứng dụng công trình ngầm trong đô thị, mạng lưới cấp - thoát nước đô thị, giải quyết các vấn đề về giao thông (hệ thống giao thông thông minh, tổ chức giao thông trong các khu đô thị mới…).
  • Tư vấn, phản biện các vấn đề kỹ thuật xây dựng.
  • Khảo sát, thiết kế các công trình xây dựng.
  • Tổ chức và quản lý thi công các công trình xây dựng. 
  • Thực hiện các công việc nghiên cứu và giảng dạy cho các Viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo về lĩnh vực xây dựng và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông

Những tố chất phù hợp với ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông

  • Có tư duy ligic và trí thông minh, nhanh nhẹn;
  • Yêu thích ngành xây dựng;
  • Có khả năng chịu áp lực công việc tốt;
  • Học tốt các môn tự nhiên, thích tìm tòi khám phá;
  • Thích làm việc liên quan đến kỹ thuật;
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ kỹ thuật giao thông

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 600 0