Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Thanh nhạc

Mã ngành: 7210205

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Thanh nhạc

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Thanh Hóa 19.5 0
2 Trường Đại học Văn Lang 0 24

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020