Ngành Sư phạm Mỹ thuật

Mã ngành: 7140222

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Mỹ thuật

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 31.63 0
2 Trường Đại học Đồng Tháp 22 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023