Ngành Quản lý công

Mã ngành: 7340403

Ngành Quản lý công là gì?

Quản lý công là ngành học đào tạo các cán bộ có kỹ năng quản lý, lãnh đạo, xây dựng các thể chế, quy trình quản lý công, có khả năng vận dụng kiến thức học được vào chuyên môn và nghiên cứu quản lý công.

Chương trình đào tạo ngành Quản lý công đào tạo các kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức phù hợp cho quản lý hành chính, nhân sự, dịch vụ công và quản lý tài chính công, quản lý địa phương…

Học Ngành Quản lý công là học gì?

Chương trình đào tạo ngành Quản lý công nhằm đào tạo những cử nhân có trình độ và năng lực,  cũng như kỹ năng để có thể hoàn thành tốt công việc sau khi tốt nghiệp.

Về mặt kiến thức, học viên sẽ được trang bị những kiến thức chung về mục tiêu, đối tượng, phương pháp và phạm vi ảnh hưởng của khoa học quản lý công. Có kiến thức chuyên sâu về về công tác lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là lãnh đạo, quản lý hệ thống cơ quan nhà nước với kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội ở các đô thị, các khu vực và các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và dịch vụ công; có khả năng nghiên cứu và học tập ở cấp bậc cao hơn. Bên cạnh đó, học viên cũng được đào tạo về mối quan hệ biện chứng giữa ngành quản lý công với  những chuyên ngành khoa học xã hội khác.

Về mặt kỹ năng, học viên có khả năng tham gia vào công tác tổ chức bộ máy và điều hành hoạt động các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Học viên cũng có khả năng tư duy, phân tích và tổng hợp thông tin phục vụ cho hoạt động lãnh đạo, quản lý nhà nước.

Học ngành Quản lý công ra trường làm gì?

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý công, học viên có cơ hội làm  việc trong những cơ quan, doanh nghiệp, những tổ chức kinh tế- xã hội thuộc khu vực công và những thành phần kinh tế.

Những đơn vị này bao gồm các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương và địa phương; các tổ chức, đoàn thể xã hội; các đơn vị hoạt động dịch vụ công; các trường ĐH, Viện nghiên cứu; các tổ chức tư vấn về các vấn đề kinh tế – xã hội; làm việc, tham gia các dự án phát triển kinh tế-xã hội, làm việc trong các doanh nghiệp, các công ty, các tổ chức tài chính-tín dụng…

Bên cạnh đó, sinh viên sẽ có cơ hội thành đạt cao trong nghề quản lý, có điều kiện phát triển kỹ năng giao tiếp và hội nhập, phát triển năng lực tư duy cũng như nghệ thuật lãnh đạo và quản lý. Học viên cũng có nhiều cơ hội học tập nâng cao ở bậc sau đại học chuyên ngành Quản lý công trong và ngoài nước.

Những tố chất phù hợp với ngành Quản lý công

  • Phải hiểu biết sâu sắc về mục tiêu, đối tượng và phương pháp quản lý công và các phạm vi có thể ảnh hưởng.
  • Kiến thức chuyên sâu về công tác lãnh đạo, đặc biệt là quản lý nhà nước.
  • Kiến thức về khái niệm liên quan đến quản lý công với các ngành khoa học xã hội khác
  • Có khả năng tham gia vào khâu tổ chức bộ máy Nhà nước và điều hành bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến địa phương.
  • Khả năng tư duy, sáng tạo và tìm kiếm phương pháp hiệu quả cho lãnh đạo
  • Kỹ năng phân tích và xử lý thông tin tốt, phục vụ khi cần thiết cho các lãnh đạo và quản lý nhà nước.
  • Kỹ năng giao tiếp tốt trong tổ chức và ngoài xã hội.
  • Luôn đề cao vai trò của quản lý công trong các hoạt động của cơ quan Nhà nước.
  • Nghiêm túc, đúng đắn trong công việc. 
  • Biết phối hợp nhịp nhàng giữa quản lý công và quản lý các tổ chức kinh tế – xã hội khác.
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản lý công

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Đồng Tháp 615 0
2 Đại học Kinh tế TP.HCM 800 0