Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Mã ngành: 7850102

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên là gì?

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên là một khoa học nghiên cứu sự tương tác giữa hệ thống kinh tế và hệ thống môi trường; nghiên cứu cách thức khai thác, sử dụng tối ưu, bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường từ các hoạt động kinh tế.

Trong bối cảnh suy giảm tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng ở Việt Nam hiện nay, ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên được xem là một ngành học mang tính “thời sự”.

Học ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên là học gì?

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên đầy đủ các kiến thức về Kinh tế tài nguyên và quản lý tài nguyên hiệu quả, kinh tế môi trường, các công cụ kinh tế kiểm soát và quản lý môi trường, định giá giá trị tài nguyên, giá trị tổn hại do ô nhiễm, phân tích và xây dựng các chính sách quản lý tài nguyên môi trường, đánh giá tác động môi trường về phương diện kỹ thuật và phương diện kinh tế của các hoạt động liên quan đến tài nguyên và môi trường, xây dựng thẩm định và quản lý các dự án khôi phục môi trường, khai thác tài nguyên tối ưu.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có năng lực chuyên môn sâu về kinh tế như khả năng phân tích, hoạch định chính sách, quản lý và giải quyết các vấn đề thuộc kinh tế tài nguyên môi trường ở các cấp khác nhau của nền kinh tế, có khả năng định hướng phát triển xanh, xây dựng trách nhiệm xã hội cho doanh nghiệp theo hướng giảm thiểu “dấu vết cacbon”, phát triển bền vững.

Học ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ra trường làm gì?

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các vị trí sau:

 • Tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng các lĩnh vực liên quan đến kinh tế tài nguyên và môi trường.
 • Chuyên viên/lãnh đạo ở các cơ quan quản lý tài nguyên, môi trường các cấp.
 • Làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... các lĩnh vực liên quan đến môi trường như sản xuất sạch và tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, hàng hóa thân thiện môi trường, định hướng tiêu dùng xanh... 

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 

Để học tập và làm việc lâu dài, gắn bó với ngành  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, bạn cần có những điều kiện và tố chất như sau:

 • Có đạo đức và nhân phẩm tốt;
 • Sống và làm việc theo nguyên tắc, pháp luật nhà nước Việt Nam;
 • Có tinh thần học và tự học các đồng nghiệp đi trước;
 • Có sự năng động, sáng tạo;
 • Nắm vững năng lực chuyên môn;
 • Làm việc chính xác, cẩn thận;
 • Có tính trung thực và thật thà;
 • Có đầy đủ sức khỏe tốt để làm việc lâu dài.
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM 600 0
2 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 75 0