Khoa Quốc tế - ĐH Huế

Mã trường: DHI
Tên viết tắt: HUIS
Tên tiếng Việt: Khoa Quốc tế - ĐH Huế
Tên tiếng Anh: INTERNATIONAL SCHOOL - HUE UNIVERSITY
Điện thoại: 02343 848561
Hotline:
Địa chỉ: 01 Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quan hệ quốc tế 20
2 Truyền thông đa phương tiện 23
3 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 17

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quan hệ quốc tế 22
2 Truyền thông đa phương tiện 25
3 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 18