Ngành Kinh doanh nông nghiệp

Mã ngành: 7620114

Nông nghiệp Việt Nam cũng có ý nghĩa to lớn về xã hội với trách nhiệm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia với quy mô dân số đứng thứ 15 trên thế giới với 97,9 triệu người (tính đến 13/03/2020), trong đó dân số ở nông thôn trên 61,3 triệu người.. Ngành nông nghiệp cũng đóng vai trò chính trong tạo việc làm, thu nhập cho trên 37,6 triệu lao động nông thôn (2019), chiếm 67,6% tổng số lao động của cả nước.

Ngành Kinh doanh nông nghiệp là gì?

Kinh doanh nông nghiệp được định nghĩa là bao gồm tất cả họat động liên quan đến sản xuất và phân phối đầu vào nông nghiệp, quá trình sản xuất tại các nông trại; việc tồn trữ, chế biến và tiêu thụ các hàng hóa nông sản và các sản phẩm có liên quan.

Học ngành Kinh doanh nông nghiệp là học những gì?

Ngành Kinh doanh nông nghiệp đào tạo các kiến thức, kỹ năng và năng lực làm việc kinh doanh trong ngành nông nghiệp thực phẩm đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Đây là một sự chuẩn bị lý tưởng cho các vị trí quản lý của những công ty yêu cầu nguồn nhân lực biết lấy người tiêu dùng làm trung tâm, am hiểu thương mại, sáng tạo, có định hướng quốc tế và năng lực kỹ thuật.

Sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng về phân tích kinh tế, chiến lược kinh doanh, tài chính, marketing, quản trị nguồn nhân lực và công nghệ, chuỗi giá trị thực phẩm, thu mua và xuất khẩu nông sản. Sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, giao tiếp, làm việc nhóm, tin học và ngoại ngữ. Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được rèn luyện các năng lực tự chủ, tinh thần học tập suốt đời và có trách nhiệm, đạo đức với cộng đồng và môi trường. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các bộ phận kinh doanh, marketing, chuỗi cung ứng, thu mua, dự án, đầu tư hoặc xuất nhập khẩu của các công ty sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm.

Cơ hội việc làm cho ngành Kinh doanh nông nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh doanh nông nghiệp bạn có rất nhiều lựa chọn công việc như sau:

  • Nhân viên, chuyên viên, quản lý hoặc tư vấn trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh nông nghiệp, tìm kiếm thị trường và xuất nhập khẩu;
  • Chủ doanh nghiệp hoặc công ty sản xuất, kinh doanh, tư vấn và dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp;
  • Cán bộ nghiên cứu và giảng dạy ở các Viện, Trường và các cơ sở nghiên cứu đào tạo.

Những tố chất phù hợp với ngành Kinh doanh nông nghiệp

Để có thể theo học và thành công với ngành Kinh doanh nông nghiệp người học cần có một số tố chất dưới đây:

  • Kỹ năng định hướng các hoạt động kinh doanh và phân tích chiến lược đúng đắn trong doanh nghiệp.
  • Kỹ năng làm việc độc lập, quản lý thời gian tốt, chủ động làm việc để đạt được năng suất cao nhất.
  • Khả năng hợp tác, làm việc nhóm, tập hợp thành viên, sắp xếp công việc một cách khoa học, hợp lý.
  • Khả năng giao tiếp và có trình độ tiếng Anh cơ bản sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội thăng tiến hơn.
  • Kỹ năng tổ chức, xây dựng các hoạt động trong nông nghiệp, liên kết các hoạt động sản xuất, tạo ra nhịp sản xuất linh hoạt, xuyên suốt, nhịp nhàng.
  • Kỹ năng trau dồi kiến thức, không ngừng học hỏi, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất.
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kinh doanh nông nghiệp