Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Kinh doanh nông nghiệp

Mã ngành: 7620114

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kinh doanh nông nghiệp

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 22 0
2 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 21 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 48 0
2 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 20 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 750 0
2 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 741 0