Trường Du Lịch - Đại học Huế

Mã trường: DHD
Tên viết tắt: HUHT
Tên tiếng Việt: Trường Du Lịch - Đại học Huế
Tên tiếng Anh: SCHOOL OF HOSPITALITY AND TOURISM - HUE UNIVERSITY
Điện thoại: 0234 3897 744
Hotline:
Địa chỉ: 22 Lâm Hoằng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 16
2 Du lịch 16
3 Du lịch điện tử 15.5
4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16
5 Quản trị du lịch và khách sạn 21
6 Quản trị khách sạn 16
7 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 16

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 21
2 Du lịch 20
3 Du lịch điện tử 18
4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20
5 Quản trị du lịch và khách sạn 25
6 Quản trị khách sạn 20
7 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19