Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Mã trường: DKQ
Tên viết tắt: UFA
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY
Điện thoại: 0255 3 845 578
Hotline: 0345 326 999
Địa chỉ: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 15
2 Kinh doanh quốc tế 15
3 Tài Chính - Ngân hàng 15
4 Kế toán 15
5 Luật kinh tế 15

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 18
2 Kinh doanh quốc tế 18
3 Tài Chính - Ngân hàng 18
4 Kế toán 18
5 Luật kinh tế 18