Trường Đại học Luật TP.HCM

Mã trường: LPS
Tên viết tắt: ULAW
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Luật TP.HCM
Tên tiếng Anh: HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF LAW
Điện thoại: 028.3940.0989
Hotline: 1900.555514
Địa chỉ: 02 Nguyễn Tất Thành, P12, Q4, Tp. Hồ Chí Minh

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Luật 24.11
2 Luật 22.91
3 Luật 27.11
4 Luật 23.61
5 Luật thương mại quốc tế 26.86
6 Luật thương mại quốc tế 26.86
7 Luật thương mại quốc tế 26.86
8 Luật thương mại quốc tế 26.86
9 Quản trị - Luật 25.85
10 Quản trị - Luật 24.45
11 Quản trị - Luật 25.15
12 Quản trị - Luật 25.15
13 Quản trị kinh doanh 24.16
14 Quản trị kinh doanh 24.16
15 Quản trị kinh doanh 24.16
16 Quản trị kinh doanh 24.16
17 Ngôn ngữ Anh 24.78
18 Ngôn ngữ Anh 25.78
19 Ngôn ngữ Anh 25.78
20 Ngôn ngữ Anh 24.78