Ngành Kỹ thuật địa chất

Mã ngành: 7520501

Ngành Kỹ thuật địa chất là gì?

Ngành kỹ thuật địa chất là ngành khoa học trong đó, người ta nghiên cứu rất đa dạng các vấn đề về khai thác tài nguyên hợp lý ở Trái đất đến địa chất. Kỹ thuật địa chất sẽ phải nghiên cứu cách phát triển cơ sở hạ tầng liên quan đến quy luật vận động của vỏ Trái đất, nhằm tìm kiếm, khai thác và sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả, an toàn nhất. 

Ngành này ứng dụng khoa học địa chất để xác định các yếu tố địa chất có gây ảnh hưởng đến việc thi công, thiết kế, thực hiện các công trình kỹ thuật đưa ra các đề xuất cho các công trình này hoạt động tốt.

Học ngành Kỹ thuật địa chất là học gì?

 Chương trình sẽ cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức chung cần thiết cho các kỹ sư hoạt động liên quan đến địa chất, nắm bắt được qui luật vận động của vỏ Trái đất để có thể khai thác và sử dụng chúng cho các mục đích kinh tế; chương trình cung cấp kiến thức và kỹ năng để khảo sát và đánh giá các đối tượng nằm sâu dưới mặt đất. Các kỹ năng điều tra hiện trạng, thiết kế và tiến hành các thí nghiệm trong phòng cũng như ngoài trời, đo đạc, lấy mẫu, ghi nhận cũng như phân tích, xử lý, tổng hợp và quản lý dữ liệu.

Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu vững chắc về lĩnh vực Địa chất, Địa chất  thủy văn, Địa chất công trình để giải quyết các công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành Kỹ thuật Địa chất và có các kiến thức chuyên sâu về các chuyên ngành Địa chất, Địa chất thăm dò, Địa chất thủy văn - Địa chất công trình, Địa chất công trình- Địa kỹ thuật, Nguyên liệu khoáng, đồng thời có khả năng mở rộng và nâng cao kiến thức để học tiếp ở bậc Sau đại học.

Học ngành Kỹ thuật địa chất ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật địa chất rất dễ xin việc làm và cáng đáng công việc đúng với chuyên ngành huấn luyện. cụ thể, những công việc có thể đảm trách như sau:

 • Kỹ sư địa chất công trình, địa chất thủy văn tại các công ty tư vấn khảo sát, kiến thiết, kiến thiết và xử lý nền móng các tòa tháp, các công ty cấp thoát nước, các liên đoàn quy hoạch khoáng sản nước, các đơn vị khảo sát Địa chất.
 • Nghiên cứu viên tại các Viện, trọng tâm nghiên cứu Địa chất, tài nguyên nước, vật liệu thành lập, Địa kỹ thuật, cơ học đất, thành lập, giao thông, thủy lợi – thủy điện.
 • giảng sư giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học có chuyên môn tác động đến ngành nghề được đào tạo về Kỹ thuật địa chất.
 • Nhà quản lý tại các Bộ, Ngành, Cục, Sở, Phòng, Ban thành lập, liên lạc, thuỷ lợi, thuỷ điện, nông nghiệp và phát hành nông thôn, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường…
 • Giám đốc công ty tứ nhân và nhà nước có ảnh hưởng tới ngành nghề đào tạo Kỹ thuật địa chất.
 • thi công vật liệu kỹ thuật, khai hoang nước, gia cố nền đất, xử lý địa chất động lực tòa tháp, tại các liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước dưới đất.
 • Quản lý môi trường, đánh giá thúc đẩy môi trường, cải tạo môi trường địa chất, ứng dụng công nghệ thông báo, viễn thám trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên dầu khí, tài nguyên rắn trong cơ quan quản lý quốc gia về khoa học, công nghệ, khoáng sản môi trường, đơn vị khoáng sản, doanh nghiệp dầu khí.

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Kỹ thuật địa chất

Để học tập và chiến thắng trong ngành Kỹ thuật địa chất, đòi hỏi người chơi có những tố chất và kỹ năng sau:

 • Học tốt các môn Khoa học tự nhiên;
 • Có khả năng làm việc nhóm tốt, thích ứng với môi trường làm việc;
 • Chăm chỉ, chuyên cần và nhẫn nại;
 • Nghiêm trang, chân thực trong công việc;
 • Có khả năng giao dịch, trình diễn vấn đề tốt;
 • Chịu được áp lực công việc cao.
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kỹ thuật địa chất

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 18 0
2 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 18 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM 600 0