Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Học viện Quản lý Giáo dục

Mã trường: HVQ
Tên tiếng Việt: Học viện Quản lý Giáo dục
Tên tiếng Anh:
Địa chỉ: 31 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội
Website: niem.edu.vn/
Email:
Điện thoại: (024) 3864.3352
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Quản lý giáo dục 15 Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng
2 Tâm lý học giáo dục 15 Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng
3 Giáo dục học 15 Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng
4 Kinh tế giáo dục 15 Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng