Trường Đại học Luật Hà Nội

Mã trường: LPH
Tên viết tắt: HLU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Luật Hà Nội
Tên tiếng Anh: HaNoi Law University
Điện thoại: (024)38351879
Hotline:
Địa chỉ: Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 24
2 Ngôn ngữ Anh 24.5
3 Luật 24
4 Luật 24
5 Luật 26.5
6 Luật 25.75
7 Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) 18.15
8 Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) 18.15
9 Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) 18.15
10 Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) 18.15
11 Luật kinh tế 25.5
12 Luật kinh tế 25.5
13 Luật kinh tế 27.36
14 Luật kinh tế 26.5
15 Luật Thương mại quốc tế 24.8
16 Luật Thương mại quốc tế 25.75

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 27.68
2 Ngôn ngữ Anh 27.61
3 Luật 28.63
4 Luật 28.8
5 Luật 28.67
6 Luật 28.55
7 Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) 23.41
8 Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) 23.8
9 Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) 22.43
10 Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) 22.53
11 Luật kinh tế 29.73
12 Luật kinh tế 30.3
13 Luật kinh tế 29.67
14 Luật kinh tế 29.73
15 Luật Thương mại quốc tế 29.44
16 Luật Thương mại quốc tế 29

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Luật (Chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ ) 9 Dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (được quy đổi)
2 Luật (Chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ ) 9 Dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (được quy đổi)
3 Luật (Chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ ) 9 Dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (được quy đổi)
4 Luật (Chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ ) 9 Dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (được quy đổi)
5 Luật (Chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ ) 9 Dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (được quy đổi)