Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Đạo diễn điện ảnh, truyền hình

Mã ngành: 7210235

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Đạo diễn điện ảnh, truyền hình

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Văn Lang 20 0
2 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 15 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Văn Lang 24 0
2 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 6 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Văn Lang 650 0
2 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 550 0