Ngành Đạo diễn điện ảnh, truyền hình

Mã ngành: 7210235

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Đạo diễn điện ảnh, truyền hình

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Văn Lang 24 0
2 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 6 6

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Văn Lang 650 0
2 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 550 550