Ngành Công nghệ điện ảnh, truyền hình

Mã ngành: 7210302

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ điện ảnh, truyền hình

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Văn Lang 16 0
2 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 17 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Văn Lang 650 0
2 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 650 0