Ngành Công nghệ điện ảnh, truyền hình

Mã ngành: 7210302

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ điện ảnh, truyền hình

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 0 17

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 0 18

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 0 650