Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Công nghệ điện ảnh, truyền hình

Mã ngành: 7210302

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ điện ảnh, truyền hình

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 15 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020