Ngành Piano

Mã ngành: 7210208

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Piano

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Văn Hiến 0 17
2 Trường Đại học Văn Lang 22 18
3 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 15 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Văn Hiến 0 18
2 Trường Đại học Văn Lang 24 18
3 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 6 6

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Văn Lang 650 650
2 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 550 550