Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Piano

Mã ngành: 7210208

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Piano

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 6 6
2 Trường Đại học Văn Lang 0 24

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 0 550