Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Piano

Mã ngành: 7210208

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Piano

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 15 0
2 Trường Đại học Văn Lang 22 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 6 0
2 Trường Đại học Văn Lang 24 0

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 550 0
2 Trường Đại học Văn Lang 650 0