Ngành Quản trị nhân sự

Mã ngành: 6340401

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản trị nhân sự

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn 10 10
2 Trường Cao đẳng Sài Gòn 10 10

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn 10 10
2 Trường Cao đẳng Sài Gòn 10 10

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023