Ngành Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Mã ngành: 6220202

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh 0 10
2 Trường Cao đẳng Sài Gòn 10 10

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh 0 10
2 Trường Cao đẳng Sài Gòn 10 10

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023