Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

Mã ngành: 7580212

Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước là gì?

Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước là ngành học đào tạo sinh viên có chuyên môn về quản lý hệ thống cấp thoát nước, các công trình thủy lợi, hệ thống tưới tiêu, nước sinh hoạt, những kế hoạch quy hoạch tài nguyên nước, lập kế hoạch, chiến lược khai thác và sử dụng nguồn nước an toàn và hiệu quả, mang lại giá trị sử dụng lâu dài cho mọi người.

Học Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước là học gì?

Theo học ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong lĩnh vực sau:

 • Cung cấp kiến thức về đặc trưng nguồn nước, tính toán nhu cầu sử dụng nước của các ngành kinh tế – xã hội;
 • Cung cấp giải pháp sử dụng tổng hợp tài nguyên nước nhằm phát huy những lợi ích và giảm thiểu các tác hại của nước đối với con người theo hướng phát triển ổn định bền vững; bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu;
 • Sinh viên ngành Kỹ thuật Tài nguyên Nước có khả năng thiết kế, thi công xây dựng công trình thủy, công trình cấp thoát nước, công trình xử lý và bảo vệ môi trường,…
 • Trang bị các kiến thức, kỹ năng sử dụng công cụ phần mềm tính toán, thiết kế công trình kiểm soát nguồn nước,…

Học Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước ra trường làm gì?

Sau khi ra trường kỹ sư ngành Kỹ thuật tài nguyên nước có thể làm việc tại:

 • Làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc Bộ, Sở, Chi cục, phòng, ban Ngành Tài nguyên & môi trường – Ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;
 • Làm việc và nghiên cứu tại các trường Đại học, Cao đẳng, các viện nghiên cứu,…
 • Làm việc tại các doanh nghiệp, công ty tư vấn, Ban quản lý dự án,… hoạt động về lĩnh vực Tài nguyên nước – Thủy lợi – Môi trường

Những tố chất phù hợp với ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

Để học tốt và làm việc hiệu quả với ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, người học cần sở hữu một số kỹ năng, tố chất như:

 • Thích nghiên cứu, khám phá về nước;
 • Mong muốn cải tạo môi trường nước;
 • Khả năng quan sát, quyết đoán;
 • Khả năng làm việc nhóm;
 • Có thể áp dụng các thiết bị hỗ trợ công việc;
 • Thành thạo về các kỹ thuật chuyên môn.
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kỹ thuật tài nguyên nước

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024