Ngành Khoa học quản lý

Mã ngành: 7340401

Ngành khoa học quản lý là gì ?

Khoa học quản lý (tiếng Anh là Management Science) là quá trình bố trí nhân lực thông qua việc điều hành, sắp xếp, phối hợp thực hiện những nhiệm vụ đã giao trước đó. Là hoạt động một cách tối ưu nhất nguồn lực con người và ngân sách trong một công ty, tổ chức nhằm đạt được hiệu quả cao trong công việc.

Ngành khoa học quản lý là ngành chuyên đào tạo các hoạt động quản lý bao gồm: Phương pháp quản lý, nguyên tắc quản lý, chức năng của quy trình quản lý và quyết định quản lý để áp dụng vào thực tế cuộc sống, công việc đạt hiệu quả. Ngành học này giúp sinh viên nắm vững quy luật quản lý, hiểu được các phạm trù của khoa học quản lý. Từ đó, có cơ sở nhận thức một cách đúng đắn về ngành nghề mình học áp dụng vào công việc sau khi ra trường.

Học Ngành Khoa học quản lý là học gì?

Chương trình đào tạo ngành Khoa học quản lý cung cấp cho sinh viên một hệ thống kiến thức về lý luận và phương pháp lãnh đạo, quản lý. Các kiến thức về chuyên ngành khoa học quản lý và những liên ngành khác cần phải nắm rõ như: Kinh tế, tài chính, chính sách, tâm lý, thông tin… Trang bị tầng kiến thức chuyên sâu về tư vấn quản lý, khả năng trình bày, giao tiếp cộng tác trong công việc; có năng lực phân tích và giải quyết các vấn đề quản lý; có khả năng tổ chức, huy động và thuyết phục đối tượng quản lý thực hiện mục tiêu của tổ chức

Học ngành Khoa học quản lý ra trường làm gì?

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Cử nhân Khoa học Quản lí và có thể hoạt động trong các lĩnh vực sau:

  • Làm việc ở các phòng, ban, phân x­ưởng, xí nghiệp, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nư­ớc hoặc tư­ nhân (phòng hành chính – nhân sự, hành chính – tổng hợp, tổ chức cán bộ, tiền lư­ơng – tiền công…)
  • Các cơ quan quản lí nhà nư­ớc từ trung ­ương tới địa ph­ương (UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bảo hiểm xã hội các cấp, Liên đoàn lao động các cấp…);
  • Công tác trong ngành quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, thư­ơng mại, bảo hiểm, luật, chính trị…;
  • Làm công tác giảng dạy ở các tr­ường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Những tố chất phù hợp với ngành Khoa học quản lý

  • Luôn mong muốn trở thành nhà quản trị chuyên nghiệp (doanh nhân, chuyên gia tư vấn, cán bộ quản lí ở các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế – xã hội).
  • Thích công việc quản lí và làm việc với con người.
  • Có bản lĩnh, tính quyết đoán và đổi mới không ngừng
  • Năng động, sáng tạo, tự tin và có phong cách chuyên nghiệp
  • Mong muốn có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Thành đạt và thu nhập cao.
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Khoa học quản lý

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 18 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 60 0