Ngành Giáo dục Đặc biệt

Mã ngành: 7140203

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Giáo dục Đặc biệt

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 21.75 0
2 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 33.5 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 26.8 0
2 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 30.5 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023