Ngành Giáo dục Đặc biệt

Mã ngành: 7140203

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Giáo dục Đặc biệt

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 26.81 0
2 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 27.45 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024