Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Mã trường: TTD
Tên viết tắt: DSU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
Tên tiếng Anh: Da Nang University of Physical Education and Sport
Điện thoại: 0236.3707188
Hotline: 0236.3707188
Địa chỉ: Số 44 Dũng Sỹ Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Thể chất 17 Điểm chuẩn trên đây là tính cho thí sinh thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm, đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.
2 Huấn luyện thể thao 16.5 Điểm chuẩn trên đây là tính cho thí sinh thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm, đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.
3 Quản lý thể dục thể thao 14.5 Điểm chuẩn trên đây là tính cho thí sinh thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm, đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.