Ngành Golf

Mã ngành: 7810302

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Golf

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh 18.7 0
2 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội 31.83 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024