Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Golf

Mã ngành: 7810302

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Golf

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Tôn Đức Thắng 23 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022