Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Mã trường: DKS
Tên viết tắt: TKS
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Tên tiếng Anh:
Điện thoại: 024 3287 8340
Hotline:
Địa chỉ: Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Luật 21.8 Đối với thí sinh Nam
2 Luật 23.28 Đối với thí sinh Nam
3 Luật 26.18 Đối với thí sinh Nam
4 Luật 23.43 Đối với thí sinh Nam
5 Luật 23.09 Đối với thí sinh Nữ
6 Luật 23.14 Đối với thí sinh Nữ
7 Luật 27.15 Đối với thí sinh Nữ
8 Luật 25.6 Đối với thí sinh Nữ
9 Luật 20.35 Đối với thí sinh Nam
10 Luật 20.05 Đối với thí sinh Nam
11 Luật 25.33 Đối với thí sinh Nam
12 Luật 21.25 Đối với thí sinh Nam
13 Luật 20.35 Đối với thí sinh Nữ
14 Luật 20.05 Đối với thí sinh Nữ
15 Luật 25.33 Đối với thí sinh Nữ
16 Luật 21.25 Đối với thí sinh Nữ