Trường Cao đẳng Thống kê

Mã trường: CDT1902
Tên viết tắt: COS
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Thống kê
Tên tiếng Anh: College of Statistics
Địa chỉ: Số 568, đường Thành Cổ, Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 0
STT Tên ngành Điểm chuẩn
Hiện chưa có dữ liệu.