Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng

Mã trường: DDI
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng
Tên tiếng Anh: School of Information and Communication Technology - The University of Danang
Điện thoại: (0236) 2678234
Hotline:
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 24
2 Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số 24
3 Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng số 25
4 Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành số 23
5 Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành Quản trị tài chính số 22
6 Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành Quản trị Dự án Công nghệ thông tin 20.05
7 Công nghệ kỹ thuật máy tính(kỹ sư) 23
8 Công nghệ kỹ thuật máy tính(cử nhân) 23
9 Công nghệ Thông tin(kỹ sư) 25
10 Công nghệ Thông tin(cử nhân) 24
11 Công nghệ Thông tin(cử nhân)-Hợp tác doanh nghiệp 24
12 Công nghệ Thông tin(kỹ sư)-Thiết kế mỹ thuật số 23
13 Công nghệ Thông tin(kỹ sư)-Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo 24
14 Công nghệ thông tin(kỹ sư)-Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin 23

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 24
2 Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số 25
3 Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng số 25
4 Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành số 25
5 Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành Quản trị tài chính số 24
6 Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành Quản trị Dự án Công nghệ thông tin 24
7 Công nghệ kỹ thuật máy tính(kỹ sư) 24
8 Công nghệ kỹ thuật máy tính(cử nhân) 24
9 Công nghệ Thông tin(kỹ sư) 25
10 Công nghệ Thông tin(cử nhân) 24.5
11 Công nghệ Thông tin(cử nhân)-Hợp tác doanh nghiệp 24.5
12 Công nghệ Thông tin(kỹ sư)-Thiết kế mỹ thuật số 25
13 Công nghệ Thông tin(kỹ sư)-Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo 25
14 Công nghệ thông tin(kỹ sư)-Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin 25