Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

Mã ngành: 7480108

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ kỹ thuật máy tính

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM 750 0
2 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 750 0