Học viện Chính trị Công An nhân dân

Mã trường: HCA
Tên viết tắt: PPPA
Tên tiếng Việt: Học viện Chính trị Công An nhân dân
Tên tiếng Anh: PEOPLES POLICE POLITICAL ACADEMY
Điện thoại: 0243 838 6977
Hotline: 0975.634.350
Địa chỉ: Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 21.4 Phía bắc, nam
2 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 20.81 Phía bắc, nam
3 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 23.06 Phía bắc, nam
4 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 25.93 Phía bắc, nữ
5 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 27.34 Phía bắc, nữ
6 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 26.68 Phía bắc, nữ
7 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 27.3 Phía nam, nam
8 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 22.59 Phía nam, nam
9 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 25.71 Phía nam, nữ
10 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 26.35 Phía nam, nữ
11 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 26.06 Phía nam, nữ