Học viện Chính trị Công An nhân dân

Mã trường: HCA
Tên viết tắt: PPPA
Tên tiếng Việt: Học viện Chính trị Công An nhân dân
Tên tiếng Anh: PEOPLES POLICE POLITICAL ACADEMY
Điện thoại: 0243 838 6977
Hotline: 0975.634.350
Địa chỉ: Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Nhóm ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước 23.41 Điểm trúng tuyển nam, Phía Bắc
2 Nhóm ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước 24.94 Điểm trúng tuyển nữ, Phía Bắc
3 Nhóm ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước 22.24 Điểm trúng tuyển nam, Phía Nam
4 Nhóm ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước 23.21 Điểm trúng tuyển nữ, Phía Nam