Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng

Mã ngành: 7510403

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ kỹ thuật năng lượng

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Điện Lực 16 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022