Ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng

Mã ngành: 7510403

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ kỹ thuật năng lượng

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ 654.25 0
2 Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội 20 0