Ngành Tôn giáo học

Mã ngành: 7229009

Ngành Tôn giáo học là gì?

Ngành Tôn giáo học là một ngành chuyên cung cấp những kiến thức lý luận, thực tiễn về Tôn giáo và các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ giúp bổ trợ về lĩnh vực tôn giáo học. Giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể thực hiện các công việc cơ bản về tôn giáo, tham mưu cho các cấp lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ về quản lý tôn giáo hiện nay.

Học ngành Tôn giáo học là học gì?

Theo học ngành Tôn giáo học, bạn sẽ được cung cấp những kiến thức lý luận và thực tiễn cơ bản ở trình độ đại học; các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ về lĩnh vực tôn giáo học, nhằm giúp người học sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ cơ bản về tôn giáo; tham mưu và giúp lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý tôn giáo.

Học ngành này, sinh viên được trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có hệ thống về tôn giáo, tín ngưỡng và những kiến thức cơ bản của các khoa học liên ngành gắn với tôn giáo học, bảo đảm tính khoa học, hiện đại, tính tư tưởng, đạt trình độ hiểu biết căn bản về các hiện tượng tôn giáo, tín ngưỡng trong lịch sử và ở thời hiện đại.

Sinh viên sẽ được trang bị những kỹ năng, phương pháp nghiên cứu cơ bản, khoa học hiện đại; chú trọng gắn lý luận với thực tiễn, áp dụng những kiến thức lý luận vào thực tiễn; giúp nâng cao trình độ tư duy; có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Học ngành Tôn giáo học ra trường làm gì?

Sau khi tốt nghiệp ngành Tôn giáo học, các bạn có đủ năng lực và kỹ năng để có thể đảm nhận các vị trí việc làm sau:

 • Nghiên cứu, giảng dạy Tôn giáo học trong các cơ sở nghiên cứu, Viện đào tạo về tôn giáo, hay làm công tác quản lý tôn giáo trong các cơ quan hành chính của Nhà nước như Ban dân vận, Sở Nội vụ và trường của các đoàn thể chính trị xã hội khác trên khắp cả nước.
 • Cán bộ Nhà nước: Giúp họach định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham mưu về quản lý Tôn giáo trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.
 • Giảng viên chuyên giảng dạy ngành Tôn giáo học tại các cơ sở đào tạo về tôn giáo ở bậc trung cấp, trường cao đẳng, đại học, trường nghề…
 • Nghiên cứu viên về tôn giáo tại các Sở nghiên cứu, Viện nghiên cứu khoa học, tôn giáo, các cơ quan lý luận chính trị...

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Tôn giáo học

Để theo học và làm những công việc có liên quan tới tôn giáo học thì các bạn sẽ cần phải có những tố chất như:

 • Có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng;
 • Có chính kiến và khả năng thuyết phục người khác;
 • Tính nhẫn nại, cần cù và chịu khó;
 • Độc lập, tự chủ trong công việc;
 • Tư duy nhạy bén, sáng tạo;
 • Luôn chủ động giúp đỡ, đoàn kết với tất cả mọi người;
 • Lối sống giản dị, lành mạnh;
 • Đạo đức nghề nghiệp tốt;
 • Nghiêm túc học tập và làm việc;
 • Khả năng giao tiếp, thuyết trình, trò chuyện trước đám đông;
 • ;Nhanh nhay trong phát hiện vấn đề và đề xuất phương án giải quyết.
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Tôn giáo học

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024