Ngành Tài chính và Kế toán

Mã ngành: 7340202

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Tài chính và Kế toán

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Việt Đức 20 0
2 Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị 15 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Việt Đức 7.5 0
2 Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị 18 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024