Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Tài chính và Kế toán

Mã ngành: 7340202

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Tài chính và Kế toán

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022