Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Quay phim

Mã ngành: 7210236

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quay phim

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 15 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 6 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 550 0