Ngành Nhân học

Mã ngành: 7310302

Ngành Nhân học là gì?

Nhân học là một ngành nghiên cứu tổng hợp về con người, cụ thể là nguồn gốc, sự phát triển, tôn giáo, ngôn ngữ, nghệ thuật và các tạo vật, tổ chức chính trị xã hội của con người. Phạm vi nghiên cứu của Nhân học rất rộng, bởi vậy, chúng ta có thể tóm gọn lại rằng Nhân học là ngành khoa học nghiên cứu về lịch sử, văn hóa và nguồn gốc của con người.

Ngoài ra, ngành này còn tập trung nghiên cứu về con người trong mối quan hệ cộng đồng trên các phương diện sinh học, xã hội, văn hóa… nghiên cứu mọi hình thái sinh học, kinh tế – xã hội – văn hóa của con người trong các cộng đồng cư dân, dân tộc với nếp sống khác nhau trong nhiều thời kỳ. Ngành nhân học được phân thành 5 lĩnh vực, bao gồm nhân học hình thể, khảo cổ học, nhân học văn hóa – xã hội, nhân học ngôn ngữ và nhân học ứng dụng.

Học ngành Nhân học là học gì?

Theo học ngành này, sinh viên sẽ  được trang bị những kỹ năng như tư duy phản biện, trình bày các ý tưởng, cách viết rõ ràng và hiệu quả trong nhiều thể loại văn bản, kỹ năng thu thập và xử lý các thông tin dữ liệu, kỹ năng thâm nhập cộng đồng và nhiều kỹ năng khác được giảng dạy trong toàn bộ chương trình đào tạo.

Sinh viện sẽ được học những môn học mang tính hội nhập quốc tế như Lý thuyết Nhân học, Nhân học kinh tế, Nhân học du lịch, Nhân học phát triển, Nhân học tôn giáo, Nhân học ngôn ngữ, Nhân học Y tế, Các phương pháp nghiên cứu định tính – định lượng, Phát triển kỹ năng viết trong nghiên cứu Nhân học… 

Học ngành Nhân học ra trường làm gì?

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên nhân học có cơ hội làm việc trong nhiều ngành nghề thuộc lĩnh vực xã hội và nhân văn, tiêu biểu như:

  • Nghiên cứu, giảng dạy: Sinh viên có nhiều cơ hội làm việc tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu, các tổ chức NGOs và các cơ quan hoạch định và triển khai chính sách liên quan đến các vấn đề: dân tộc, tôn giáo và đời sống xã hội.
  • Truyền thông và tổ chức sự kiện: Nhiều doanh nghiệp thương mại và các tổ chức xã hội cần những chuyên viên làm việc về truyền thông phù hợp với kiến thức, khả năng chuyên môn đối với cử nhân ngành nhân học.
  • Quản lý nhân sự: Bộ phân nhân sự các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội là điểm đến làm việc của những cử nhân nhân học khi có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất được đào tạo trong ngành nhân học.

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Nhân học

Để thành công trong lĩnh vực ngành Nhân học, bạn cần phải có được những tố chất sau:

  • Hãy là người năng động, yêu khám phá nền văn hóa không phải là của mình;
  • Luôn tôn trọng sự đa dạng văn hóa;
  • Tích cực học hỏi và cùng chia sẻ;
  • Giỏi tiếng Anh sẽ có nhiều cơ hội nhận học bổng Sau đại học ở các trường các trường đại học danh tiếng trên thế giới;
  • Lựa chọn ngành theo niềm đam mê của mình.
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Nhân học

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022