Ngành Ngôn ngữ Italia

Mã ngành: 7220208

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Ngôn ngữ Italia

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM 690 0