Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Ngôn ngữ Italia

Mã ngành: 7220208

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Ngôn ngữ Italia

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Hà Nội 34.78 0
2 Trường Đại học Hà Nội 33.05 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022