Ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

Mã ngành: 7850195

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM 15 0
2 Trường Đại học Thủy lợi (CS Phía Bắc) 19.15 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM 18 0
2 Trường Đại học Thủy lợi (CS Phía Bắc) 21.01 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM 600 0