Ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

Mã ngành: 7850195

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM 20 0
2 Trường Đại học Thủy lợi (CS Phía Bắc) 17.4 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM 23.75 0
2 Trường Đại học Thủy lợi (CS Phía Bắc) 19.09 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023