Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

Mã ngành: 7850195

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM 15 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM 20.5 0

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022