Ngành Năng lượng tái tạo

Mã ngành: 7510208

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Năng lượng tái tạo

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 26 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 25.5 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023