Ngành Năng lượng tái tạo

Mã ngành: 7510208

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Năng lượng tái tạo

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Đại học Bách khoa Hà Nội 24.47 0
2 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 22.4 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 22.75 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Đại học Bách khoa Hà Nội 56.27 0
2 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 18.75 0