Ngành Mỹ thuật đô thị

Mã ngành: 7210110

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Mỹ thuật đô thị

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM 22.7 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM 21.54 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM 18.83 0