Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng

Mã ngành: 7520607

Ngành Kỹ thuật tuyền khoáng là gì?

Kỹ thuật tuyển khoáng là đảm nhận các công việc liên quan đến lĩnh vực tuyển khoáng như: vận hành quy trình công nghệ xưởng, thiết kế xưởng tuyển khoáng, vận hành thiết bị tuyển khoáng, điều chỉnh các chỉ tiêu công nghệ đảm bảo yêu cầu sản xuất.

Tuyển khoáng là một trong những khâu quan trong trọng ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, nó là khâu trung gian giữa khai thác khoáng sản và tiêu thụ cũng như chế biến sâu khoáng sản. Khi nguồn tài nguyên khoáng sản ngày càng cạn kiệt, nhu cầu sử dụng ngày càng cao thì Tuyển khoáng ngày càng quan trọng, nó không những nâng cao giá trị sử dụng tài nguyên khoáng sản mà còn góp phần phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản.

Học ngành Kỹ thuật tuyền khoáng là học gì?

Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng đào tạo sinh viên về phương pháp giám định khối lượng, chất lượng sản phẩm tuyển, tư vấn về vấn đề khai thác, chế biến khoáng sản, tiếp nhận, triển khai và chuyển giao công nghệ, tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp. Ngành học giúp sinh viên nắm được các kỹ năng nghề nghiệp như: Thiết kế công nghệ xưởng tuyển khóang, vận hành tốt các thiết bị công nghệ chính thuộc xưởng tuyển khoáng, thực hiện chính các công việc thí nghiệm, nghiên cứu về Tuyển khoáng và công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Học ngành Kỹ thuật tuyền khoáng ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật tuyển khoáng sẽ có đầy đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng để đảm nhận những công việc như:

 • Quản lý xây dựng và giám sát các định mức kinh tế, kỹ thuật chế biến khoáng sản, chuyên giám sát Kỹ thuật tuyển khoáng, quy trình, quy phạm tuyển khoáng trong chế biến khoáng sản của các đơn vị thành viên.
 • Chuyên viên tư vấn tham mưu về xây dựng giá thành chế biến khoáng sản của tập đoàn, công ty và tham mưu về kỹ thuật, công nghệ tuyển khoáng.
 • Chuyên viên các đơn vị hành chính nhà nước về quản lý tài nguyên - môi trường.
 • Nhân viên thiết kế: Thực hiện chính công việc thiết kế công nghệ xưởng tuyển khoáng.
 • Cán bộ giảng dạy thuộc các trường đại học và cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo ngành tuyển khoáng hoặc chế biến khoáng sản.
 • Thực hiện chính các công việc thí nghiệm - nghiên cứu về tuyển khoáng.
 • Nhân viên thuộc phòng KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm) thuộc các mỏ hoặc xưởng tuyển, phụ trách công tác lấy mẫu tuyển khoáng.
 • Vận hành các thiết bị công nghệ chính thuộc xưởng tuyển khoáng và chỉ huy vận hành sản xuất trong dây chuyền.

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Kỹ thuật tuyền khoáng

Để học tập và làm việc liên quan tới ngành Kỹ thuật tuyển khoáng, các bạn sẽ cần phải có được những tố chất và kỹ năng sau:

 • Kỹ năng lãnh đạo, điều hành nhóm;
 • Khả năng sử dụng các kỹ thuật công nghệ vào công việc;
 • Có kỹ năng nghe, đọc, tra cứu tài liệu liên quan đến tuyển khoáng;
 • Có sức khỏe thể lực tốt;
 • Chịu được áp lực cao về công việc và môi trường làm việc;
 • Có tính tỉ mỉ, nhẫn nại;
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt;
 • Có khả năng nghiên cứu, đánh giá;
 • Đam mê với nghề tuyển khoáng;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kỹ thuật tuyển khoáng

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 15 0
2 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 15 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 18 0
2 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 18 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 50 0