Ngành Kỹ thuật Điện và Máy tính

Mã ngành: 7520208

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kỹ thuật Điện và Máy tính

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở 2, TP.HCM 21.7 0
2 Trường Đại học Việt Đức 20 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở 2, TP.HCM 26.46 0
2 Trường Đại học Việt Đức 7.5 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở 2, TP.HCM 18.93 0