Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Kỹ thuật Điện và Máy tính

Mã ngành: 7520208

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kỹ thuật Điện và Máy tính

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022