Học viện Quốc tế

Mã trường: AIS
Tên viết tắt: B06
Tên tiếng Việt: Học viện Quốc tế
Tên tiếng Anh: Instterof International Studies
Điện thoại:
Hotline: 19007043
Địa chỉ: Đường Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội.

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 14.01 TS Nam
2 Ngôn ngữ Anh 14.01 TS Nam
3 Ngôn ngữ Anh 22.11 TS Nữ
4 Ngôn ngữ Anh 22.11 TS Nữ
5 Ngôn ngữ Trung Quốc 19.2 TS Nam
6 Ngôn ngữ Trung Quốc 19.2 TS Nam
7 Ngôn ngữ Trung Quốc 21.54 TS Nữ
8 Ngôn ngữ Trung Quốc 21.54 TS Nữ