Ngành Chăn nuôi thú y

Mã ngành: 7620106

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Chăn nuôi thú y

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 17 0
2 Trường Đại học Hồng Đức 15 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024