Ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Mã ngành: 7440298

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM 20 0
2 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 15 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM 23.75 0
2 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 18 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 65 0