Ngành Văn hóa Du lịch

Mã ngành: 7810106

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Văn hóa Du lịch

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Đà Lạt 16 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Đà Lạt 20 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Đà Lạt 15 0