Ngành Văn hóa Du lịch

Mã ngành: 7810106

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Văn hóa Du lịch

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Đà Lạt 16 16

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Đà Lạt 20 20

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Đà Lạt 15 15