Ngành Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học

Mã ngành: 7140250

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 22.3 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024